head_banner

מופעי צוות

מפגש אלומינה מותכת לבן
צוות YUFA
3
סטודנט-של-חנן-אוניברסיטת-טכנולוגיה-ביקור-YUFA

ל-YUFA יותר מ-300 חברים, כולל משרד המנהל הכללי, משרד, מחלקת כספים, מחלקת אספקה, מחלקת מכירות, מחלקת מחקר ופיתוח, מחלקת בדיקת איכות, מחלקת טכנולוגיות ייצור, סדנת ייצור ומחלקות נוספות.לכל מחלקה בחברה יש חלוקת עבודה ברורה, YUFA מנהלת את החברה בהתאם לתקנון החברה.לאחר יותר מ-30 שנות פיתוח, YUFA צברה ניסיון רב ותפעול יציב עם תפיסות עסקיות מתקדמות, רמות ניהול גבוהות יותר ורווחיות טובה יותר.

YUFA עברה את הסמכת מערכת ניהול האיכות ISO9001-2015 ואת הסמכת מערכת הסביבה ISO14001-2015.ניהול שיטתי מביא ליעילות גבוהה יותר לחברה ואיכות שירות טובה יותר ללקוחות.

כיחידה השלטת של איגוד חסיני אש בהנאן, YUFA הקימה קשרי שיתוף פעולה עם האוניברסיטה הטכנולוגית של הנאן ואוניברסיטאות רבות אחרות, וסידרה לסטודנטים מכללות להגיע לחברה להתמחות מדי שנה.עובדי החברה כיום הם בעיקר צעירים ובעלי ידע מקצועי עשיר, היוצרים אווירת עבודה של שיתוף פעולה וסיוע הדדי.


X